O društvu

Savjet na koji se možete osloniti.

Odvjetničko društvo Petrić i dr. pristupa pružanju odvjetničkih usluga ne ispuštajući iz vida ciljeve koje stranka želi postići. Na nama je da uvijek nađemo najbolja pravna rješenja za naše stranke, što se trudimo postići kroz sistematičan i kreativan pristup poslu. Svako pravno pitanje s kojim se suočimo za nas predstavlja novi izazov čijem se rješavanju potpuno posvećujemo.

Sa strankama održavamo kvalitetan i otvoren odnos utemeljen na obostranom povjerenju i uvažavanju. S ciljem pružanja najkvalitetnije pravne zaštite, redovno upotpunjujemo našu bogatu zbirku stručne literature i sudske prakse. Aktivno poznavanje stranih jezika omogućuje nam praćenje aktualnosti u razvoju struke na međunarodnoj razini.